Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Brzesku

ul. Piastowska 2 B, 32-800 Brzesko

Aktualności

25.05.2021

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o ogłoszeniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.
21.05.2021

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o ogłoszeniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego
26.04.2021

Wdrożenie zasad i interpretacja wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że w związku z publikacją w Dz. U KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia, przyjmuje się…
23.04.2021

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o ogłoszeniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.
23.04.2021

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o ogłoszeniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz, w którym gmina Iwkowa znajduje się w obszarze zagrożonym.