Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

17.04.2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że stosownie do § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r. poz. 1737) w dniach:

 

od 20 do 26 kwietnia 2024r.

 

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

  • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić
    na smyczy i w kagańcu,
  • kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
  • nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza.

 

Załączniki: