Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 maja 2023 r. (nr poz. rej. 12/23) w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego ziemskiego

18.05.2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o opublikowaniu w dniu 12 maja 2023 roku Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego ziemskiego.

Zgodnie z § 1.1 za obszar objęty ograniczeniami – strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków w powiecie brzeskim uznaje się:

a) w gminie Borzęcin miejscowości: Borzęcin, Waryś,
b) w gminie Szczurowa miejscowości: Szczurowa, Wola Przemykowska, Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Kwików, Zaborów, Pojawie, Dołęga, Rylowa;

Załączniki: