Transport zwierząt – UPAŁY

20.06.2024

    W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami powietrza w okresie letnim oraz mając na względzie konieczność zapewnienia dobrostanu zwierząt podczas transportu drogą lądową, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku, zwraca się do Państwa o stosowanie poniższych zaleceń dotyczących działań podejmowanych w celu ochrony dobrostanu zwierząt podczas ich transportu. 

  1. W odniesieniu do transportu długotrwałego (powyżej 8 godzin).

Jeżeli prognozowana temperatura powietrza może przekraczać 30°C na całej długości planowanej trasy, zaleca się, aby nie zatwierdzać dzienników podróży, jak nie wystawiać świadectw zdrowia. Transport zwierząt powinien otrzymać zatwierdzenie w momencie, gdy w środkach transportu został zainstalowany system aktywnego chłodzenia powietrza.

• W przypadku, gdy długotrwały transport zwierząt zostanie zatwierdzony, a temperatura powietrza wynosi powyżej 30°C,proszę o przeprowadzenie niezwłocznej kontroli dokumentacji transportowej po zakończeniu podróży. szczególności proszę przeprowadzenie analizy danych dotyczących rzeczywistego czasu trwania podroży względem planowania, weryfikacji danych zarejestrowanych przez systemy pomiaru temperatur odnotowanych w środku transportu. W przypadku, gdy analiza kontroli dokumentacji zakończy się wynikiem negatywnym, proszę podjęcie właściwych działań naprawczych zapobiegających występowaniu takich zdarzeń przyszłości.

Proszę o sprawdzanie w ramach kontroli środków transportu, przed każdym załadunkiem zwierząt, czy system wentylacji i system pojenia działają poprawnie oraz czy w zbiornikach znajduje się wystarczająca ilość wody na całą długość podróży. Konieczna jest również weryfikacja, czy przewoźnik planuje uzupełniać zbiornik wody, gdzie zamierza tego dokonać i czy odpowiednia adnotacja została wprowadzona do sekcji I dziennika podróży. Ponadto, proszę o zweryfikowanie planów awaryjnych pod względem działań jakie przewoźnik i kierowcy mają zamiar podjąć w przypadku występowania wysokich temperatur.

• Ponadto, zwracam uwagę na kontrolę stanu zwierząt, które mają zostać załadowane do transportu, czy to w miejscu załadunku czy w punkcie kontroli. Proszę zwrócić uwagę, czy zwierzęta nie są odwodnione, nie mają trudności z oddychaniem lub duszności, jaka jest ich postawa i czy nie występują objawy uszkodzenia układu ruchu i trudności z utrzymaniem równowagi. Tego rodzaju zaburzenia mogą wskazywać na problemy zdrowotne będące podstawą wyeliminowania zwierząt z transportu.

2. Transport do 8 godzin.

W zakresie krótkotrwałych transportów handlowych zwierząt do 8 godzin, jeżeli przesyłkom zwierząt towarzyszy świadectwo zdrowia, zaleca się wystawienie świadectw zdrowia po dokonaniu analizy sytuacji bieżącej uwzględniającej prognozy temperatur, długość trwania planowanego transportu oraz ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w odniesieniu do środka transportu.

Dodatkowo przypominam, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:
(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-opracowane-w-ramach-projektu-finansowanego-przez-ke-dotyczace-transportu-zwierzatznajdują się broszury, przewodniki oraz filmy dotyczące dobrych praktyk w transporcie zwierząt.