Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Brzesku

ul. Piastowska 2 B, 32-800 Brzesko

Aktualności

07.06.2021

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o…
28.05.2021

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o ogłoszeniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków
28.05.2021

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. w uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o ogłoszeniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.
25.05.2021

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o ogłoszeniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.
21.05.2021

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o ogłoszeniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego