Znakowanie świń

12.03.2019

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt( Dz.U. poz. 1642 ) numer identyfikacyjny świni:

  • jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni;
  • umożliwia określenie miejsca jej pochodzenia;
  • jest przechowywany w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt.3 ww. ustawy oznakowanie zwierząt gospodarskich polega na wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego albo założeniu na małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym świni.

Zdarzają się sytuacje, kiedy świnie wprowadzane do obrotu, przemieszczane do punktu skupu zwierząt, do rzeźni, posiadają niewyraźny tatuaż, w związku z czym nie ma możliwości odczytania numeru identyfikacyjnego oraz porównania go z numerem zamieszczonym w świadectwie zdrowia. W takich przypadkach powstaje ogromny problem, ponieważ kwestionowane zwierzęta należy uznać za nieidentyfikowalne, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zdrowia publicznego.

Prawdopodobną przyczyną nieczytelności tatuaży jest używanie tatuownic z małą ilością tuszu, który nie spełniał standardów jakości. Ponadto, przyczyną nieprawidłowości związanych z identyfikacją świń może być gruba pokrywa włosowa oraz zrogowaciały naskórek zwierząt.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że do tatuowania świń należy używać dobrych jakościowo tatuownic oraz tuszy. Niedopuszczalne jest oznakowanie świń tylko przy użyciu tatuownicy uderzeniowej bez użycia tuszu oraz używanie tuszy w sprayu. Dodatkowo  zalecane jest aby hodowcy świń ,w pierwszej kolejności decydowali się na identyfikację zwierząt za pomocą kolczyków, dopiero w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania tej metody identyfikacji tj. w przypadku gdy świnie już wcześniej zostały zidentyfikowane za pomocą kolczyków, zalecane jest znakowanie za pomocą tatuaży.