Wdrożenie zasad i interpretacja wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

26.04.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że w związku z publikacją w Dz. U KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia, przyjmuje się tymczasowe rozwiązania polegające na stosowaniu wszystkich obowiązujących do tej pory zasady dotyczących przemieszczeń świń, uppz, produktów zwierzęcych pochodzących od świń, w tym sposobów znakowania mięsa wieprzowego oraz jego produktów, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Przewidywany termin uzupełnienia procedur i wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w odniesieniu do egzekwowania nowych wymagań planowany jest na dzień 5-6 maja br.

W załączeniu pierwszy z szeregu dokumentów dotyczących wdrażania ww. nowego aktu prawnego, opisujący sposób wdrażania i interpretacji wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

Załączniki: