Oświadczenie

10.02.2023

W związku z art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. „o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2022 poz. 1570) – ustawa weszła w życie 11 sierpnia 2022 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku, przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia przez podmioty prowadzące działalność na podstawie decyzji o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-d, ustawy „o produktach pochodzenia zwierzęcego”. Oświadczenie zawierającego dane o których mowa w art. 21 ust.2 pkt 1 i 1a, ustawy „o produktach pochodzenia zwierzęcego”, należy złożyć PLW właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.
W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

Załączniki: