Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie

11.10.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, iż w związku z sytuacją epizootyczną w zakresie ASF, która dotyczy w szczególności hodowców świń podjęte zostały działania na rzecz pomocy rolnikom, w tym uruchomiony został zintegrowany program wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF, tj. Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie

Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań zarówno prewencyjnych, jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania ASF w Polsce. Pomoc dla rolników w ramach tego programu obejmuje:

  • bioasekurację gospodarstw,
  • eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF,
  • osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,
  • odbudowę pogłowia świń,
  • wsparcie w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego programu są dostępne na stronie podmiotowej
MRiRW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf–rusza-program-wsparcia-gospodarstw-utrzymujacych-swinie