Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. w uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego