Wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów