zał.5.zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń