zał. 5 zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń