Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Brzesku

ul. Piastowska 2 B, 32-800 Brzesko

Aktualności

27.09.2019

Szczepienie lisów wolno żyjących

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Brzesku informuje, że jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu brzeskiego zostanie przeprowadzona w  dniach:   od 28 września do 5 października 2019r.   Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień…
12.03.2019

Znakowanie świń

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt( Dz.U. poz. 1642 ) numer identyfikacyjny świni: jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni; umożliwia określenie miejsca jej pochodzenia; jest przechowywany w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.…
04.03.2019

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

(opracowano w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)   Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym…
20.02.2019

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
06.12.2018

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Informacja dla rolników, przedsiębiorców, osób wobec których prowadzone są czynności kontrolne Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych, uprzejmie informujemy, iż: Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy  Inspektorat Weterynarii   w Brzesku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko. Inspektor ochrony danych…